Розділ 6. Сучасні теорії мотивації праці

Теорія двох чинників Фредеріка Герцберга

«Психологія управління» | © Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. ППостiйна адреса - http://www.aratta-ukraine.com/books_ua.php?text=126

Наприкінці 50-х років XX ст. Ф. Герцберг розробив нову модель мотивації, в якій пояснив, що мотивацією є не лише задоволення, а й незадоволення тих чи інших потреб. При цьому наростання однієї потреби і спад другої є самостійними процесами. Тому ті чинники, які впливають на одну з цих потреб, не обов'язково впливають на іншу.

Модель Ф. Герцберга побудована на потребах двох груп:

1. Потреби, пов 'язані з чинниками умов праці:

- санітарно-гігієнічні умови праці;

- розмір заробітної плати;

- стиль керівництва на підприємстві;

- політика підприємства;

- ступінь безпосереднього контролю (за роботою, термінами виконання поставлених завдань, процесу виконання);

- міжособистісні відносини у колективі (внутрішнє середовище).

2. Потреби, пов'язані з мотивувальними факторами:

- зміст праці;

- можливість кар'єрного, професійного росту;

- повага, визнання, схвалення результатів роботи;

- успіх;

- можливість творчого росту;

- високий ступінь відповідальності;

- самореалізація у процесі праці.

Згідно з теорією Ф. Герцберга, наявність чинників умов праці не буде мотивувати працівника. Чинники умов праці будуть лише запобігати появі у працівника почуття незадоволеності роботою. Для досягнення мети мотивації необхідно забезпечити йому наявність мотивувальних чинників.

На практиці для ефективного використання цієї теорії необхідно дати можливість працівнику самому визначити, чому він надає перевагу, і скласти перелік мотивуючих чинників.

Для усвідомлення того, що впливає на мотиваційну поведінку людини на біологічно-психологічному рівні, звернув увагу К. К. Платонов. Саме він зосередив увагу на співвідношенні біологічного і соціального в людині.

За К. Платановим, згідно зі ступенем зростання і розвитку організму у людини з'являються нові безпосередньо біологічно обумовлені потреби. Наприклад, потреба у спокої періодично поповнюється потребою у русі, грі, дії, трудовій діяльності. Перед потребою у грі виникає потреба пізнання. В результаті розвитку ендокринних залоз з'являється статева потреба. Старіння ж організму призводить до втрати не лише статевої потреби, а й видозмінює потребу у праці, пізнанні, русі.

Платонов відзначає, що існують взаємовідносини потреб (що доволі не завжди враховуються), які відображають біологічну потребу організму і соціальну потребу особистості. Це означає, чим примітивніше біологічна потреба, тим більш негайне ("цієї ж хвилини") прагнення до задоволення потреби. Наприклад, ви дуже довго робите якусь нецікаву вам роботу (ця потреба зростає дуже повільно), але коли вам пропонується прийняти якесь рішення на вашу користь, ви негайно це робите (миттєве виникнення і реалізація потреби). Але ця закономірність не абсолютна. Учений пов'язує спільність біологічних потреб з емоціями, що знаходить відображення в теорії Б-Я (стимул-реакція). Стимул же визначається К. Платоновим як об'єктивно існуюче і відображене людиною явище.

Цікавою є концепція особистості А. Н. Леонтьєва (1971 р.). Згідно з його теорією особистість людини характеризується через ієрархію мотивів діяльності: кожен суб'єкт має свою, індивідуальну організацію мотиваційної сфери, і це входить у дисонанс з ієрархією потреб А. Маслоу.

Соціально-психологічні теорії досліджували взаємозв'язок людини і суспільства. На відміну від фрейдистських теорій суттєвішими детермінантами особистості вважаються соціальні змінні, а не біологічні, і мотивація поведінки спрямована на задоволення соціальних потреб.

Прикладом соціально-психологічної теорії може бути система Хорні. Згідно з теорією поведінка людини випливає з трьох основних міжособистісних спрямувань (прагнень):

- поступливості;

- агресивності;

- відособленості.

Поступливі люди залежать від оточуючих і потребують їхньої любові і прихильності. Вони йдуть за кимось.

Мотивація людей агресивних грунтується на потребі влади і діяти всупереч обставинам.

Відособлені люди самодостатні, вони незалежні і намагаються віддалитися від інших.


Через те, що оперувати довгим списком потреб людини на практиці доволі важко, іноді коротко виокремлюють три основні групи потреб:

1. Афективні потреби (гармонія, емоції, душевне тепло).

2. Потреби людини у комфорті (фізичний і психологічний комфорт).

3. Потреби розвитку особистості (розвиток, досягнення, домінування, набуття престижу, успіху, просування).

Наведені теорії дають змогу дійти висновку, що немає єдиного вчення про те, що лежить в основі мотивації людини і чим визначається мотивація.

Кожна з теорій має щось особливе, відмінне, що дає їй можливість одержати визнання. Проте, незважаючи на ці відмінності, теорії дозволяють встановити певний зв'язок між ними. Адже виділені в різних теоріях групи потреб достатньо відповідають одна одній. Характерна особливість теорій - вони вивчають потреби і наводять їхню класифікацію, а це дає змогу робити висновки про механізм мотивації людини і внести вклад у розроблення знань про мотивацію.

 

Далі буде...

 

 
Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2020.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.
© Автор проекту - Валерій Колосюк.